fbpx

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Asiakkaan henkilötietoja (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kerätään ajanvarausten, yhteydenottojen ja asiakastapaamisten. yhteydessä. Kotisivun palvelimelle asennetulla ohjelmistolla voidaan kerätä anonyymia tietoa verkkosivuston käytöstä. Tällöin kerätty tieto on esim. käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut, joiden välillä käyttäjä liikkuu, laitteen malli, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

 1. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Henkilötiedot kerätään suoraan asiakkaalta.

 1. MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Analytiikalla kerättyjä tietoja käytetään pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin: asiakassuhteen hoitaminen, asiakaspalvelu, laskutus, palvelun kehittäminen, tiedottaminen sekä mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen.

 1. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Asiakkaan yhteystiedot kerätään asiakastietorekisteriin, ajanvarauskalenteriin sekä laskutuksen yhteydessä kirjanpito-ohjelmaan. Tietoja ei tallenneta erillisiin rekistereihin. Analytiikkapalvelun tiedot säilytetään ko. analytiikkapalvelussa, jolloin tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä yksilöidä henkilöihin/henkilöön.

 1. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 1. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu yrityksen työntekijöiden ja/tai yrityksen luotettavan yhteistyökumppanin toimesta voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Pidätämme oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Mitään henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 1. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen.

 1. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja sisäisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä sopimusmenettelyt ja huolellisuus alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

 1. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Google Analytics -palvelun tilastointia varten.

 1. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä. Tarkistusoikeus on voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedonkeruuta.

 1. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Yrityksen ajantasaiset yhteystiedot yhteydenottoja varten löytyvät kotisivulta.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial