fbpx

Fyysinen suorituskyky koostuu suorituksessa tarvittavista ominaisuuksista. Jos suoritusta halutaan kehittää, on järkevää pilkkoa se osiksi ja tarkastella sitä ominaisuus kerrallaan. Tässä kirjoituksessa käydään läpi fyysisiä ominaisuuksia, esimerkkejä mitä niistä tarvitaan missäkin lajissa ja kuinka niitä voidaan kehittää.

Jos et ole vielä lukenut aikaisempaa kirjoitustani harrastuskoiran fyysisestä kunnosta, niin suosittelen lämpimästi. Siinä käydään perusteita harjoittelusta ja kunnon kehittymisestä. Tässä kirjoituksessa pitäydytään ominaisuuksissa.

Fyysiset ominaisuudet

Tykkään lokeroida asioita, joten löysin liikuntalääketieteen opintojen muistiinpanoistani koiraurheiluun soveltuvan jaon fyysistä ominaisuuksista. 

 • Kestävyys
  • Aerobinen, Anaerobinen
 • Voima
  • Maksimivoima, nopeusvoima, kestovoima
 • Nopeus
  • Reaktionopeus, räjähtävä nopeus, liikkumisnopeus
 • Taito
  • Esim. tasapaino, ketteryys, reaktiokyky
 • Liikkuvuus
  • Aktiivinen, passiivinen, anatominen

Nyt puhutaan siis suorituksessa tarvittavista ominaisuuksista, eli mitä eri ominaisuuksia koira tarvitsee pystyäkseen suorittamaan tehtävän.

Esimerkki: Rekikoira tarvitsee ensisijaisesti näistä kestävyyttä, mutta myös kestovoimaa lihaksiin. Sen sijaan ketteryys, reaktiokyky ja liikkuvuus ovat vähäisemmässä roolissa. 

Toinen esimerkki: Agilitykoira tarvitsee ainakin peruskestävyyden, räjähtävää voimaa, kestovoimaa, reaktionopeutta, paljon taitoja (tasapainoa, vartalon hallintaa, ketteryyttä) ja liikkuvuutta.

Pilkotaan asiaa vielä pienemmäksi ja otetaan esimerkiksi esteen yli hyppääminen. Hyvin tavallinen tehtävä agilityssä ja pk-lajeissa, mutta usein tarpeellinen myös kotikoiralle. Mitä ominaisuuksia hyppääminen vaatii? Voimaa (että jaksaa ponnistaa yli), räjähtävää nopeutta (kovin hitaasti riman yli ei pääse) ja liikkuvuutta (jalkojen ja selän liikelaajuudet riittävät). Jos hyppy ei onnistu, kannattaa siis miettiä, tyssääkö homma joihinkin näistä osa-alueista.

Hypyn kehittäminen

Ominaisuuksien kehittäminen

Kuten fyysisen kunnon kohdalla jo puhuttiin, jos jotain halutaan kehittää, tarvitaan riittävää rasitusta. Ilman ylikuormitusta ei tule kehitystä. Miten koirille saadaan aikaan ylikuormitusta? Yksinkertaisia vaihtoehtoja on lisätä harjoituksen aikaa/kestoa, tekemällä enemmän toistoja, tekemällä useampi sarja, tehdä harjoitus useammin, lisätä vastusta tai nopeuttaa tempoa, riippuen harjoituksen laadusta.

Otetaan taas esimerkkejä:

Esimerkki 1. Kestävyyskuntoa saadaan yksinkertaisimmin kehitettyä lisäämällä harjoituksen pituutta tai kestoa. Esimerkiksi 8 viikon harjoittelu  20min 3x viikossa, tasolla 70%-80% maksimisykkeestä, on todettu kehittävän kestävyyskuntoa noin 30 %(Resten. ym. 2020; Musch ym.). Sen sijaan sitä rauhallisempi treeni kehittää rekikoirilla kestävyyskuntoa huonosti (Sinha ym.).

Näiden perusteella kestävyyskunnon kohentamiseen esimerkiksi ennen metsästyskauden alkua kannattaa varata ainakin 2kk ja tehdä harjoittelua säännöllisesti aloittaen kevyemmästä peruskuntokaudesta lihaksiston totuttamiseksi. Kestävyyskuntoharjoittelu kehittää sekä aerobista että anaerobista energiantuotantoa, joten se on tärkeää myös lajeissa, joissa kestävyyskunto on pienemmässä roolissa.

Esimerkki 2. Lihasvoiman kehittäminen. Kestovoimaa kehitetään matalatehoisilla pitkäkestoisilla harjoitteilla, kuten ylämäen kiipeäminen /juokseminen, rappuset tai uiminen. Maksimivoiman kehittämiseen sen sijaan tarvitaan vastusta. Koirien kohdalla sitä on helpointa lisätä kehon painon avulla, eli takajalkojen voimaliikkeenä istumasta seisomaannousut ovat raskaampia kun ne tehdään ylämäkeen tai etujalat korkeammalle ponnistaen.

Varsinkin voimaharjoittelun kohdalla alustoilla ja jumppavälineillä on merkitystä harjoituksen rasittavuuteen. Tukeva ja matala alusta on helpoin, epävakaa on vaikeampi. Samoin tukeva korkea alusta on helpompi kun taas epävakaa korkea alusta on vaikein.

Haastavilla alustoilla voidaan harjoitella myös nopeutta ja asennonhallintaa tehokkaasti.

Taito-ominaisuuksista tasapaino ja kehonhallinta on nostettava vielä esille tärkeytensä vuoksi. Koira tarvitsee hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa leikkiessä kavereiden kanssa, hakiessa palloa, metsässä juostessa sekä agilityssä. Huono kehonhallinta ja tasapaino altistavat koiraa vammoille. Tasapainoa on staattista ja dynaamista. Staattinen tasapaino tarkoittaa asennon hallintaa paikallaan ollessa ja dynaaminen liikkeessä. Melkeinpä kaikkien olisihyvä harjoitella näistä molempia. Varsinkin agilitykoirien tulisi pystyä suoriutumaan haastavistakin tasapainotehtävistä sujuvasti. Vinkkejä Core-harjoitteluun voit lukea aikaisemmasta kirjoituksestani ja myös instagramista kannatta käydä katsomassa jumppavideoita.

Lankku harjoittaa keskivartaloa ja staattista tasapainoa.
Kavaleiteillä voi harjoitella mm. dynaamista tasapainoa ja kehonhallintaa.

Lopuksi

Kovin usein koiraharrastuksissa keskitytään taitoon ja kouluttamiseen, mitkä toki ovat tärkeitä. Mutta varsinkin koulutuksen edetessä myös fyysiset ominaisuudet kannattaa huomioida. Eikä tehdä vaan jumppaa jumppaamisen takia, vaan mietitään oikeasti, mitä ominaisuuksia halutaan kehittää, näin saadaan takuulla parempia tuloksia. Samoja periaatteita voidaan soveltaa myös kotikoiriin, monet ominaisuudet menetetään pidemmän sairasloman aikana ja koirakaverin kanssa leikkiessä tarvitaan yhtä lailla kehonhallintaa kuin agilityradallakin.

Mukavia treenejä!

Lähteet

McGowan & Goff. 2016. Animal Physiotherapy. Second edition.

Restan et al., Effect of a lactate-guided conditioning program on heart rate variability obtained using 24-Holter electrocardiography in Beagle Dogs, PlosO ne, June 1, 2020

Musch TI, Haidet GC, Ordway GA, Longhurst JC, Mitchell JH. Dynamic exercise training in foxhounds. I. Oxygen consumption and hemodynamic responses. J Appl Physiol (1985). 1985 Jul;59(1):183-9. doi: 10.1152/jappl.1985.59.1.183. PMID: 4030562.

Leslie Eide. Luennot www.onlinepethealth.com

Luentomuistiinpanot avoimen yliopiston liikuntalääketieteen opinnoista 2019-2020.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial